ទារកទឹកសាច់ខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ

អេកូណុបសុដេត បន្ទប់ពិនិត្យ ពិគ្រោះព្យាបាល បាត់ដំបង សូមស្វាគមន៍ : អស់លោក លោកស្រីអ្នកនាង កញ្ញា មាតាបិតា ឳពុកម្តាយ ជីដូនជីតា កុងម៉ា ពូមីង បងប្អូន សាច់ញាត្តិទាំងឡាយ ដែលគ្រួសារខ្មែរយើងទាំងអស់ បានស្គាល់កុមារ ឬ ក្មេង ៗ មានក្បាលធំ ( ទំលាប់ចាស់ៗ បុរាណ

ទារកជម្ងឺក្បាលរីកធំ ឬ ទឹកដក់សាថ់ខួរក្បាល

អេកូណុបសុដេត បន្ទប់ពិនិត្យ ពិគ្រោះព្យាបាល បាត់ដំបង សូមស្វាគមន៍ : លោក លោកស្រី មាតាបិតា ឳពុកម្តាយ ជីដូនជីតា កុងម៉ា ពូមីង បងប្អូន សាច់ញាត្តិទាំងឡាយ ដែលគ្រួសារខ្មែរយើង ទាំងអស់ បានស្គាល់កុមារ ឬ ក្មេង ៗ មានក្បាលធំ ( ទំលាប់ចាស់ៗ បុរាណ

ស្រ្តីពោះពងទទេ​ ឬហៅថាកូនពងស្អុយ( pregnancy Oeuf Clair )

អេកូណុបសុដេត បានទទួលពិនិត្យពិគ្រោះចំពោះស្រ្តីម្នាក់ក្នុងវ័យអាយុ ៣៦ ឆ្នាំ ។ ដែលគាត់កំពុងពពោះទារកអាយុ ១១សប្តាហ៍ ២ថ្ងៃ ជាកូនលើកទី២ បានចូលមកថតឆ្លុះអេកូសាស្រ្ត កាលពីថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី០៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ម៉ោង ១៧ នាទី ៥០ ។ គត៌របស់គាត់ក្នុងផ្ទៃពោះ ស្ថិតក្នុងចុងត្រីមាសទី១ បានបង្ហាញគត៌ពុំមានការវិវត្តន៍ ឬ