អេកូណុបសុដេត បានបង្ហាញ រូបភាព បែប 2D Echo លើទារក 32 អាទិត្យ ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ ដូចផ្លែឈើ

សូមស្វាគមន៍ វីដេអូ អេកូណុបសុដេត អេកូណុបសុដេត បានបង្ហាញ រូបភាព បែប រូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ 2D Echo . លើទារក អាយុ 32 អាទិត្យ ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ ។ ដោយយើង ប្រៀបធៀបសរីរាង្គភេទ កួនប្រុស ដូចផ្លែស្វាយចាន់ទី និង ភេទកូនស្រី ដួចផ្លែ កាហ្វេ

អេកូណុបសុដេត កងធ្លាក់ចូលក្នុងប្រហោងពោះ

អេកូណុបសុដេត សូមបង្ហាញ ករណីលើស្រ្តីម្នាក់ គាត់មានបញ្ហា ដាក់ កង ពន្យាកំណើត ( IUD.) បានធ្លាយចេញមកក្រៅ តួនៃ ស្បូន ធ្លាក់ ចូលក្នុងប្រហោងពោះ ។ អរគុណ Echonopsodeth presents the case of a woman who had

អេកូណុបសុដេត ដាក់ កង ពន្យាកំណើតមានកូនក្នុងស្បូន

អេកូណុបសុដេត សូមបង្ហាញ ករណីស្រ្តីម្នាក់ គាត់ដាក់ដើម្បីពន្យាកំណើត កុំមានកូនញឹក តែផ្ទុយទៅវិញ គាត់ត្រូវបានបង្ករកំណើត ជា ពងនៃកូន មានអាយុ ៥ អាទិត្យ៤ និង បន្ទាត់ពណ៌ ស ដែលមានរង្វង់ពណ៌លឿងពទ័្ធជុំវិញ នៅក្នុងស្បូន កំពុងមាន កង ពន្យាកំណើត ។ ដូច្នេះស្រ្តី គ្រប់រូបត្រូវប្រុងប្រយត្ន័ ក្រែងមានករណីដូចនេះ ។

ជើងខ្វេកុមារបាត់ដំបង clubfoot children’s battambang

សួរស្តីប្រជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ ដែលចូលចិត្តទស្សនា វីដេអូខ្លី ៗ បែបវិទ្យាសាស្រ្ត ។ នេះជាវីធីព្យាបាល បែប សកល ទៅលើជើងខ្វេពីកំណើត ។ គ្រប់ករណីទារក ដែលយើងរកឃើញ ប្រាកដ ពិតជាមានជើងខ្វេ។ នេះជាវីដេអូទារក ដែលយើងរកឃើញជើងខ្វេទាំង 2 តាំងពីកំណើតនៅពេលមើលអេកូក្នុងពោះម្ដាយក្នុងចន្លោះ 4 ខែ 7 ខែ 8 ខែ

ទារក ខូចតំរងនោម ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ អេកូណុបសុដេត

ស្វាគមន៍ ការចូលរួម មើលវីដេអូ បែបវិទ្យាសាស្រ្ត ។ ពីទារកក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ មានការកកើតភាពមិនប្រក្រតី សរីរៈ សរីរាង្គ ខាងក្នុង ឬ ខាងក្រៅ មានការវិវត្តន៍ ក្នុងស្បូនម្តាយមិនលូតលាស់ បានល្អដូចទារកប្រក្រតីធម្មតានោះទេ ។ បានន័យថា វាទៅរកការខូច សរីរៈគ្រឿងក្នុង របស់ទារក ពេលលូតលាស់ធំធាត់ ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ រហូតដល់ពេលកើតចេញពីកំណើត ។ យើងខ្ញុំវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ

Down Sydrome

សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ វីដេអូ អេកូ ណុប សុដេត នោះទទួលបានដំណឹង ឬ ពត៌មាន បែបវិទ្យាសាស្រ្ត ពីការកកើត ទារក ដែលបញ្ជាក់ថាមានសភាពធម្មតា ឬ មិនប្រក្រតី ។ ដូចនេះ ទារក មួយក្នុងផ្ទៃម្តាយ ដែលកំពុងលូតលាស់ រហូត ដល់គ្រប់ខែ គឺមានភាពមិនប្រក្រតី ដោយ ខូចក្រូម៉ូសូម